κατασκευή ιστοσελίδων

Ιστοσελίδα Ορθοπεδικών & Αναπηρικων Ειδών

 

Η επιχείρηση "ΠΑΥΛΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ" με έδρα την Καβάλα στην οδό Βενιζέλου 51, και κύριους τομείς ενασχόλησης την
εισαγωγή & εμπορία:

Ορθοπεδικών & Αναπηρικών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Υγειονομικού Υλικού
Ακουστικών βαρηκοΐας

Οργάνων Γυμναστικής Ανατομικών Υποδημάτων

προσφέρει αξιόπιστα προϊόντα ποιότητας, ενώ από το 2010 έχει αναπτύξει και εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Δείτε την ιστοσελίδα

Κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας ορθοπεδικών & αναπηρικών ειδών

πίσω εμπρός